• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten 

Vakantierooster 2019-2020

 Vakantierooster 2019-2020

 Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
 Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
 Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020
 Paasvakantie  10-04-2020 t/m 13-04-2020
 Meivakantie 27-04-2020 t/m 05-05-2020
 Hemelvaartsvakantie 21-05-2020 t/m 22-05-2020
 Pinkstervakantie  01-06-2020 t/m 05-06-2020
 Zomervakantie 17-07-2020 t/m 28-08-2020

 

 Studiedagen 2019-2020

Studiedag 1Donderdag 3 oktober 2019
Studiedag 2Dinsdag 19 november 2019
Studiedag 3Woensdag 5 februari 2020
Studiedag 4 Vrijdag 3 april 2020
Studiedag 5Maandag 15 juni 2020